background
logotype

Meer informatie

UITLEG LOT

Lot in de Bijbel

Lot betekent in het Hebreeuws een ‘bedekkoning’ of ‘sluier’. Lot is de neef van Abraham en trok met hem mee uit Ur der Chaldeeën. Later kiest Lot voor de vruchtbare vlakte de Jordaan en gaat in Sodom wonen. Door engelen worden Lot en zijn familie de stad uit ge- bracht voor God deze stad verwoest vanwege haar slechtheid. Zijn vrouw verandert in een zoutpilaar, omdat zij ondanks het verbod om te kijken toch omzag. Lot gaat met zijn doch- ters in een grot wonen. Zij kregen zonen vanuit een incestueuze relatie: Moab (=van hun vader) en Ben-Ammi (=zoon van mijn volk). Toch wordt Lot in 2 Petrus 2: 7 ‘de rechtvaardi- ge’ genoemd, door God gered. Onze samenleving kent veel Lot’s, zonen en dochters van Lot.

Andere betekenissen van lot

Andere betekenissen van ‘lot’ zijn o.a. ’onzekerheid van bestemming, uitslag of beslissing’. In het Engels heeft ‘lot’ ook verschillende betekenissen: ‘aardig wat’, ‘menigte, schare’ en ‘waarborg, garantie’ maar ook ‘gebied, gebouw’. Daarom wil Stichting LOT voor eenzame mensen met problemen die in een onzekere fase in hun leven verkeren een veilig gebied, een thuis zijn.

Visie

Vanuit Jesaja 42 vers 3 en 7: ‘Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlas- wiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.’ LOT is ervan overtuigd dat er genezing en herstel mogelijk is vanuit een veilig thuis. Zoals vermeld staat in Psalm 133: ‘Hoe goed is het als broeders ook tezamen wonen, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en leven tot in eeuwigheid. 

 

Als je eenzaam bent, en iedere straat loopt dood, en je kamer is een kubus, tot de rand toe gevuld met verdriet
Als je hart open en bloot ligt, en de wind schuurt zonder ophouden, langs de zachte huid van je zenuwgestel
Als je leeft met de moed van de wanhoop, en met de wanhoop van de moed,
Als je meer dood dan levend bent, en toch moet je verder leven
Als de dag naar as smaakt, en de nacht naar zout van je tranen, en iedere straat loopt dood en je kamer is een kubus, tot de rand toe gevuld met verdriet... 
2020  Stichting Lot