background
logotype
image1 image2 image3

Stichting Lot

Wie

Wij zijn Bas & Marlene den Besten - van Buren en Marlies Verweij - van Buren. Wij willen samen met onze kinderen een familie zijn voor mensen die door omstandigheden hun thuissituatie kwijt zijn.

Wat

Stichting LOT heeft als doel; het op een laagdrempelige wijze bieden van onderdak, zorg en/of begeleiding aan eenzamen in de samenleving en het bieden van vormen van dagbesteding van hen die door vereenzaming hulpbehoevend zijn.

Anderzijds zien wij (in kerkelijke gemeenschappen) veel huwelijksnood door sex/pornoverslaving van mannen. Gezinnen vallen hierdoor uiteen. Stichting LOT wil voor deze mannen en hun gezinnen een veilige plek zijn zonder veroordeling en hen helpen deze vorm van verslaving te doorbreken, begeleiden naar (indien nodig) professionele/pastorale behandeling en hen bijstaan in zo mogelijk relatie- en gezins herstel.

Waar

Dit willen we aanbieden op een woonboerderij of landgoed. 

Waarom

Wij zijn er van overtuigd dat een “ thuis” de basis is van waaruit mensen kunnen genezen, veranderen en groeien. Ieder mens heeft een thuis nodig waar je je geborgen en gewaardeerd voelt, waar je kunt leren wat liefde, zorgzaamheid en betrokkenheid is. Vanuit deze basis wil Stichting LOT mensen helpen hun plaats in de maatschappij te (her)vinden en bemiddelen in het herstel van relaties tussen familie en gezinnen.

2020  Stichting Lot